Nawigacja

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie

 

Adres:
ul. Lidzbarska 27
09 – 300 Żuromin
Telefon: (0 23) 6572 502
Fax.: (0 23) 6572 502

REGON: 000648008
NIP: 569-10-52-260


Email: zspzuromin@zspzuromin.edu.pl, zsz_zuromin@poczta.onet.pl
www: http://zspzuromin.edupage.org

Dyrektor:                                         mgr inż. Wojciech Smoliński
Wicedyrektor:                                  mgr Ewa Janulewska
Kierownik Szkolenia Zawodowego:  mgr inż. Kamil Watkowski

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie kształci się 586 uczniów w 23 oddziałach. W szkole pracuje 53 nauczycieli. Szkoła prowadzi kształcenie dla młodzieży:
1. Technikum:
- technik pojazdów samochodowych
- technik informatyk
- technik handlowiec
- technik mechatronik
2. Szkoła Branżowa I stopnia z odziałami zssadniczej szkoły zawodowej
- mechanik pojazdów samochodowych
- wielozawodowa

 

  Szkoła dysponuje czterema pracowniami komputerowymi z dostępem do internetu oraz pracownią ekonomiczne-informatyczną i zawodową również z dostępem do internetu.
Zajęcia specjalizujące odbywają się w pracowniach samochodowej i elektrycznej, natomiast praktyczna nauka zawodu odbywa się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub u pracodawcy.
Nasi uczniowie biorą udział w wielu olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych odnosząc sukcesy. Mogą także uczestniczyć w wielu zajęciach pozaszkolnych. W szkole zatrudniony jest psycholog.

Przerwy umila radiowęzeł szkolny. Przy szkole istnieje internat ze stołówką.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
    ul. Lidzbarska 27
    09-300 Żuromin
  • (23) 657-25-02

Galeria zdjęć