Nawigacja

Realizowane projekty EFS

Wysoka jakość edukacji kluczem do sukcesu

 

Program "Wysoka jakość edukacji kluczem do sukcesu realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych). Beneficjentem projektu jest SOLVA S.C, I. Samodulski, T. Kisiel w Lublinie; Partner : Starostwo Powiatowe w Żurominie; miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.

Prezentacja z realizacji projektu "Wysoka jakość kluczem do sukcesu " w ZSP Żuromin - do pobrania

 

Wycieczki w ramach projektu "Wysoka jakość kluczem do sukcesu"

Wycieczka_do_Fromborka2.pdf

 

 

I. DOKUMENTACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCJE:

1. Regulamin naboru 

2. Formularz uczestnictwa

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4.Oświadczenie uczestnika projektu

 

II. ZAPYTANIA OFERTOWE

1. Zapytanie ofertowe - koordynator projektu

2. Zapytanie ofertowe - Sprzęt komputerowy sprzęt do pracowni fizycznych materiały dydaktyczne z matematyki i fizyki - zakończone

3. Zapytanie ofertowe - Sprzęt komputerowy sprzęt do pracowni fizycznych materiały dydaktyczne z matematyki i fizyki

3a. Wyjaśnienie do zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy do pracowni fizycznych materiały dydaktyczne z matematyki i fizyki

4. Zapytanie ofertowe - na sprzęt do pracowni fizycznych

5. Zapytanie ofertowe - na sprzęt do pracowni fizycznych

6. Zapytanie ofertowe - na sprzęt do pracowni fizycznych

 

III. WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWE

1. Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

2. Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego

3. Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego - Sprzęt komputerowy sprzęt do pracowni fizycznych materiały dydaktyczne z matematyki i fizyki

4.Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego - na sprzęt do pracowni fizycznych

5. Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego - na sprzęt do pracowni fizycznych

6. Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego - na sprzęt do pracowni fizycznych

 

 


 

 

Wachlarz kompetencji zawodowych

 

 

Projekt „ Wachlarz kompetencji zawodowych” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w Technikum wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Pawła II w Żurominie oraz Technikum, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w Zielonej. Realizacja zadania w ZSP im. Jana Pawła II w Żurominie – Technikum Żuromin.


I. DOKUMENTACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCJE:

1. Regulamin naboru

2. Formularz uczestnictwa

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4. Oświadczenie uczestnika projektu

II. ZAPYTANIA OFERTOWE

1. Zapytanie ofertowe - koordynator projektu

2. Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług prowadzenia zajęć dla uczestników projektu

3. Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług cateringu dla uczestników projektu

4. Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług transportu dla uczestników projektu

III. WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWE

1. Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

2. Świadczenie usług prowadzenia zajęć dla uczestników projektu - Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

3. Świadczenie usług cateringu dla uczestników projektu - Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

4. Świadczenie usług transportu dla uczestników projektu - Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
    ul. Lidzbarska 27
    09-300 Żuromin
  • (23) 657-25-02

Galeria zdjęć