Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
  ul. Lidzbarska 27
  09-300 Żuromin
 • (23) 657-25-02

Mapa

 • STYPENDIA STAROSTY DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

   

    

   

       W dniu 19 października 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenia Stypendium dla Uzdolnionej Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych przez Powiat Żuromiński.

       W naszej szkole stypendium w roku szkolnym 2017/2018  otrzymali :

  1. Zuzanna Miłoszewska   - klasa 3 TI     technik informatyk
  2. Kinga Rzymowska          - klasa 2 TMI technik informatyk
  3. Andżelika Kryszczak       - klasa   2w      wielozawodowa
  4. Łukasz Lewandowski     - klasa  2w       wielozawodowa
 • Otwarcie Stadionu Szkolnego
  18.10.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Otwarcie Stadionu Szkolnego .

 • DZIEŃ  PATRONA  SZKOŁY
  17.10.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii DZIEŃ PATRONA SZKOŁY.

 • DZIEŃ   PATRONA    SZKOŁY

           JAN  PAWEŁ  II  OBROŃCA  NIEPODLEGŁEJ  POLSKI

   

      We wtorek 16 października 2018r. obchodziliśmy Dzień Patrona. O godzinie 900 cała społeczność szkolna wzięła udział we Mszy Świętej odprawionej przez księdza Artura Kowalczyka w intencji wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Po powrocie do szkoły młodzież spotkała się z wychowawcami, aby podzielić się swoimi refleksjami
   i przeżyciami związanymi ze Świętym Janem Pawłem II. O godzinie 1030 wszyscy zebraliśmy się na odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej, aby uczcić swojego Patrona. Wprowadzono Sztandar Szkoły. Uroczystą akademię otworzył Dyrektor Szkoły Pan Wojciech Smoliński, który przywitał wszystkich zebranych i oddał głos księdzu Arturowi, który zwrócił uwagę na piękne rysy twarzy Jana Pawła II, ale przede wszystkim podkreślił piękno wewnętrzne i wartości, które ukształtowały Ojca Świętego. Ksiądz Artur Kowalczyk nawiązał do kilku historii z życia Naszego Patrona, podkreślając znaczenie Matki Boskiej
   w życiu Jana Pawła II . Następnie głos zabrała młodzież, która pod kierunkiem nauczycieli przygotowała uroczystą akademię. Montaż słowno – muzyczny wzruszył nas do łez. Piękne słowa i śpiew ulubionych pieśni naszego Patrona, które popłynęły z uczniowskich serc przypomniały postać Karola Wojtyły. Święto Szkoły to dzień szczególny – to oddanie czci Ojcu Świętemu, głębsze poznawanie  Jego nauki, szczególnie tej kierowanej do Polaków
  w kontekście takich warto

 • DZIEŃ   EDUKACJI  NARODOWEJ

  DZIEŃ     EDUKACJI    NARODOWEJ

           „Milion róż w podzięce za trud i serce ”

         12 października 2018r. świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Starosta Powiatu Pan Jerzy Rzymowski i Ksiądz Kanonik Kazimierz Kowalski. Wprowadzono Sztandar Szkoły.
   W części oficjalnej głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan Wojciech Smoliński, który serdecznie powitał gości przybyłych na uroczystość, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów
   i nauczycieli emerytów. Dyrektor Szkoły złożył wszystkim wychowawcom, pedagogom
   i pracownikom oświaty serdeczne podziękowania za wychowawczy i dydaktyczny trud, za oddanie i wsparcie dla uczniów, oraz poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów. Pan Dyrektor, mówiąc o pracy nauczycieli, nawiązał do słów E. Orzeszkowej: „Szacunek oddany klasie nauczycielskiej jest miarą oświaty narodu, bo im więcej naród jest oświecony, tym wyżej ceni tych, którzy mu światło przynoszą”. Dyrektor Szkoły życzył, aby niełatwa misja nauczyciela przyniosła jeszcze lepsze efekty i satysfakcję. Życzenia z okazji Święta Oświaty złożył także Starosta Powiatu Pan Jerzy Rzymowski. W dalszej części uroczystości Dyrektor Szkoły z okazji Święta Oświaty docenił wkład pracy nauczycieli
   i pracowników w wyniki nauczania, w organizację procesu dydaktyczno – wychowawczego, nagradzając Ich Nagrodą Dyrektora Szkoły. Nagrody otrzymali: p. K. Błaszkiewicz,
  p. M . Brydzińska, p. B. Gronkiewicz, p. M

 • 25. JUBILEUSZOWA AKCJA EKOLOGICZNA: SPRZĄTANIE ŚWIATA. POLSKA 2018.

  25. JUBILEUSZOWA AKCJA EKOLOGICZNA: SPRZĄTANIE ŚWIATA. POLSKA 2018.

   

  Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej” – pod takim hasłem ruszyła tegoroczna 25. akcja ekologiczna Sprzątanie świata – Polska 2018. W ramach tegorocznej kampanii zwracamy uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska, segregacji odpadów oraz kształtowania postaw proekologicznych.

  W akcji sprzątania naszej najbliższej okolicy, która odbyła się 21 września 2018 roku, wzięli udział uczniowie klas technikum:  I  TI i  II  TMI, wychowawcy: p. C. Sznyter, p. G. Piłat oraz opiekunowie: p. J. Grabowska, p. A. Wilary.          

 •        Zapraszamy do udziału w XXVI edycji Olimpiady! W porównaniu do plakatu Komitet Główny wyjątkowo wydłużył I etap do 12 listopada w związku z kolizją terminów ze Spontanicznym Konkursem Informatycznym.

  W tym roku mamy kilka nowości w stosunku do zeszłych lat:
  * Ze względu na nikłe zainteresowanie nie będziemy już dalej wspierać C i Pascal

  Dopuściliśmy za to język Python. Zwracamy jednak uwagę, że niektóre programy w Pythonie mogą być istotnie wolniejsze od programów w C++, według których będą dobierane limity czasowe.
  * Maksymalne limity czasowe do poszczególnych podzadań będą jawne.
  * W C++ kompilujemy programy z optymalizacją -O3.

 • SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

  SPOTKANIE  Z  RODZICAMI  UCZNIÓW  KLAS  PIERWSZYCH

  Celem nauczyciela i rodzica jest dobro dziecka,

   będące największą korzyścią współpracy.

   

        W dniu 13 września 2018r. odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia. Dyrektor Szkoły Pan Wojciech Smoliński serdecznie powitał zebranych i przedstawił kadrę kierowniczą szkoły, wychowawców i nauczycieli uczących w klasach pierwszych. Pan Dyrektor zaprezentował krótko zasady funkcjonowania szkoły, omówił bazę dydaktyczną placówki. Następnie głos zabrał Kierownik kształcenia zawodowego Pan Kamil Watkowski, który poinformował rodziców o egzaminach zawodowych na różnych etapach kształcenia. Przedstawił również informacje o funkcjonującym w szkole dzienniku elektronicznym i zachęcił do korzystania z tej formy współpracy rodziców  ze szkołą. Zasady funkcjonowania szkolnego internatu przedstawił Kierownik placówki Pan Krzysztof Błaszkiewicz, który zachęcił rodziców, aby ich dzieci korzystały z możliwości zamieszkania w internacie. Następnie głos zabrała Wicedyrektor Szkoły Pani Ewa Janulewska, która omówiła priorytety polityki oświatowej MEN i sposoby ich realizacji w naszej szkole. Program nauczania przedmiotu -  wychowanie do życia
  w rodzinie zaprezentowała Pani Magdalena Radzimska. Psycholog szkoły Pani Aleksandra Kowalczyk omówiła zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej  uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Istotą pomocy psyc

 • „WITAJ SZKOŁO, OTO WRACAMY,

   ŻEGNAJ, PIASKU NAD MORZEM”.

  03 września. Poniedziałek. Słoneczny i bardzo ciepły poranek. Na dziedzińcu naszej szkoły odświętnie ubrani uczniowie i nauczyciele. Punktualnie o godzinie  930  wprowadzono  Sztandar  Szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Na początku uroczystości głos zabrał  Pan Wojciech Smoliński, który rozpoczął  kolejną kadencję na stanowisku Dyrektora Szkoły. Pan Dyrektor  przedstawił  kadrę  kierowniczą szkoły  - wicedyrektorów: Panią Ewę Janulewską, Pana Kamila Watkowskiego i kierownika internatu Pana Krzysztofa Błaszkiewicza. Dyrektor Szkoły bardzo serdecznie powitał nowych nauczycieli, rodziców i uczniów. W swoim przemówieniu  życzył wszystkim zebranym zapału  w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, pasma sukcesów,
   a także zdrowia i wielu radości w nowym roku szkolnym. Dyrektor Szkoły przekazał  również  życzenia od Starosty Powiatu Pana Jerzego Rzymowskiego. Szczególnie ciepłe słowa Dyrektor skierował do uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole, przedstawił również wychowawców klas pierwszych.
   W dalszej części uroczystości  przedstawiciele  uczniów klas pierwszych złożyli ślubowanie  przed  Sztandarem Szkoły. Na zakończenie części oficjalnej jeszcze raz głos zabrał  Pan Dyrektor, który przywołał słowa Patrona Szkoły Jana Pawła II i podkreślił, że wszyscy jesteśmy zobowiązani wprowadzać
   w życie Jego nauki. Mottem przewodnim swojej wypowiedzi  Pan Dyrektor uczynił słowa Cycerona: „Nie wystarczy zdobywać mądrości, tr

 • - Obrazek 1

 • SZKOŁY KONIEC JUŻ,

                WAKACJE  TUŻ, TUŻ!

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego to dla każdego ucznia chwila niezwykle radosna, niosąca za sobą trud dziesięciu miesięcy nauki, jednocześnie jednak rozpoczynająca okres dwumiesięcznej zabawy, rozrywki i beztroski. Jak co roku, dzień ten rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kościele parafialnym w Żurominie. Później wszyscy zebrali się na placu przed budynkiem szkoły, aby o godzinie 930 świętować „ koniec nauki ”. Wprowadzono Sztandar Szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan Wojciech Smoliński, który podziękował uczniom i nauczycielom za wysiłek włożony w proces dydaktyczny i wychowawczy, życzył wszystkim zebranym udanych, bezpiecznych i długich wakacji. Wyraził nadzieję, że czas odpoczynku pozwoli zregenerować siły i w następnym roku szkolnym, z jeszcze większą ochotą podjąć trud nauki. Życzenia od Starosty Powiatu odczytała wicedyrektor szkoły Pani Ewa Janulewska.

 • TURNIEJ FIFA 2018

  Turniej FIFA 2018

         W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.  Jana Pawła II w Żurominie  w dniu 21.06.2018r po raz  pierwszy zorganizowany został Turniej FIFA 2018 na konsoli PS4/Xbox One przy współpracy YouthBank. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży, panował duch zdrowej rywalizacji  oraz gry fair play. Opiekunem  turnieju był nauczyciel Łukasz Głowacki wraz z uczniami klasy II TI Filipem Przystup i Przemysławem Stradomskim.

  W wyniku  rywalizacji wyłoniono następujących laureatów:

 • Przejęcie munduru porucznika Kazimierza Tuszyńskiego
      W dniu 16 kwietnia 2018 roku Pan Marcin Krasiński i Pan Janusz Czyżyk (pomysłodawca całego wydarzenia) oraz czworo uczniów z naszej Szkoły udało się do siedziby Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych (koło Żuromin przy Urzędzie Miasta i Gminy w Żurominie) w celu przejęcia daru w postaci munduru porucznika Kazimierza Tuszyńskiego wieloletniego członka koła kombatanckiego, żołnierza Batalionów Chłopskich bojownika o wolność i niepodległość Polski.
  Porucznik Tuszyński urodził w miejscowości Ruda  w 1923 roku. Brał czynny udział w walkach z okupantem niemieckim. Jako iż Pan porucznik Tuszyński był mieszkańcem Powiatu Żuromińskieg dodatkowo podnosi wartość i tak cennej pamiątki.
  Mundur przekazał nam Prezes Koła ZKRP i BWP w Żurominie Pan Henryk Czyżyk, a asystowała całej uroczystości Pani Czyżyk. Prócz munduru Biblioteka szkolna otrzymała dwa egzemplarze książki autorstwa Zbigniewa Ptasiewicza zatytułowanej „Regieirungsbezirk Zichenau rejencja ciechanowska 1939-1945.
  Mundur będzie eksponowany w Szkolnej Izbie Pamięci w godnym miejscu.

 •      „Orzeł Biały – nasza duma”,

   

      W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach jubileuszowych obchodów, pod patronatem marszałka Senatu RP, Kancelaria Senatu zorganizowała ogólnopolski konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”, adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju. Tematem prac konkursowych było polskie godło, począwszy od Mieszka I do czasów współczesnych.

  Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie uczniów znaczeniem naszych symboli narodowych, a także popularyzacja wiedzy o godle jako jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa.

 •  

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej do pobrania:

   

  klauzula_-_inform.-_U__rodo_-_dla_rodzicow__uczniow__sluchaczy.doc

Galeria zdjęć

Wtorek 23.10.2018

liczba odwiedzin: 293219

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
  ul. Lidzbarska 27
  09-300 Żuromin
 • (23) 657-25-02

Galeria zdjęć